(V4)

1 2016 (V4). . 8 2016 .


Praga 03.12.2015 Premier Beata Szydlo na szczycie Grupy Wyszehradzkiej. n/z od lewej Viktor Orban, Park Guen-hye, Bohuslav Sobotka, Beata Szydlo, Robert Fico (fot. Adam Chelstowski / FORUM)

. V4 , .

: , , , , , . , .

, , . V4 , . . V4 , .

:

1. V4 : .

2. : .

3. : .

4. V4: , , .

5. : V4 .


: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/europa/grupa_wyszehradzka/polska_prezydencja_w_grupie_wyszehradzkiej_2016_2017/

: http://www.msz.gov.pl/en/p/msz_en/foreign_policy/europe/visegrad_group/polish_presidency_of_the_visegrad_group_2016_2017/

: http://www.visegradgroup.eu

: http://visegradfund.org

, V4: www.msz.gov.pl/v4 https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/europa/grupa_wyszehradzka/polska_prezydencja_w_grupie_wyszehradzkiej/

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
14 2018
19:00 ""
15
16
16 2018
19:00
17
17 2018
19:00 "" 17-24
18
18 2018
19:00
19:00 "" 17-24
19:00 ! 11-
19
19 2018
19:00
19:00 "" 17-24
19:00 ! 11-
20
20 2018
18:00 " . "
19:00
19:00 "" 17-24
19:00 ! 11-
21
21 2018
19:00 "" 17-24
19:00 ! 11-
22
22 2018
17:00
19:00 "" 17-24
23
23 2018
12:00
19:00 "" 17-24
24
24 2018
12:00
19:00 "" 17-24
25
25 2018
12:00
26
26 2018
12:00
27
27 2018
12:00
28
29
29 2018
19:00 4
30
31