Мастер-классы для изучающих польский

27 ноября – 2 декабря в ПКЦ пройдут традиционные мастер-классы для изучающих польский язык, преподавателей, а также всех тех, кто уже говорит по-польски и интересуется польской культурой. Уже в девятый раз мастер-классы для наших студентов проведут преподаватели из Силезского Университета в Катовице. На этот раз Магдалена Пекара и Агнешка Мадея, а также специальный гость - директор кафедры романской филологии Варшавского университета, языковед Мацей Смук.
Студенты курсов при Польском культурном центре посещают мастер-классы в рамках своих занятий, желающие попасть на мастер-класс, должны записаться, выслав свое ФИО и время посещения на адрес: swietlana.babczynska@instytutpolski.org до 13.00 24 ноября 2017.
Program warsztatów:
27.11.2017, 18:40 – 20:10 - temat: Polski kryminał powojenny (wybrane zagadnienia): Maciej Słomczyński (Joe Alex), Michał Krajewski, Katarzyna Bonda, Zygmunt Miłoszewski – wykład inauguracyjny. Z udziałem pisarki Katarzyny Bondy.
Poziom: min. B2
27.11.2017, 18:30 – 20:00 - temat: Śląsk. Język, kuchnia, tradycje.
poziom: A2
28.11.2017, 18:30 – 20:00 - temat: Komplementowanie. Elementy grzeczności językowej.
poziom: A1
28.11.2017, 18:30 – 20:00 - temat: Czytając Barańczaka – analiza wiersza pt. „Co jest grane”.
poziom: B2
29.11.2017, 18:30 – 20:00 - temat: Czy znasz Polskę i Polaków? Quiz.
poziom: A1
29.11.2017, 18:30 – 20:00 - temat: Poeta patrzy na obraz („Dwie małpy Bruegla” Wisławy Szymborskiej).
poziom: B2
 30.11.2017, 18:40 – 21:00 - temat: Polskie tradycje andrzejkowe. Wieczór wróżb.
poziom: wszystkie poziomy
1.12.2017, 18:30 – 20:00 - temat: Związki frazeologiczne z nazwami zwierząt
poziom: A1-A2
1.12.2017, 19:00 – 20:30 - temat: O przekonaniach, które utrudniają uczenie się języków.
prowadzący: dr hab. Maciej Smuk
02.12.2017, 11:45 – 13.15 - temat: Mniej znane polskie miasta i legendy z nimi związane.
poziom: A1-A2
02.12.2017, 13:30 – 15.00 - temat: Kalendarz przysłów polskich.
poziom: A2-B1
14:45 – 15:45 Открытый урок польского языка для детей младших классов и их родителей
Запись по электронной почте до 29.11: barbarapiontek@yandex.ru
 Zajęcia i wykłady poprowadzą:
Agnieszka Madeja – doktor nauk humanistycznych, adiunkt Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania dotyczą zagadnień glottodydaktycznych oraz językoznawczych, w szczególności z zakresu leksykologii historycznej i rozwoju zasobu leksykalnego polszczyzny. Współautorka podręcznika do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych Polski mniej obcy oraz publikacji Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1.
 Magdalena Piekara – doktor habilitowany, adiunkt Zakładu Historii Literatury Poromantycznej Uniwersytetu Śląskiego, zajmuje się m.in. literaturą pozytywizmu oraz feminizmem w literaturze.
Maciej Smuk – doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt Zakładu Dydaktyki Języków Romańskich, dyrektor Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się metodyką języków obcych, psychologicznymi i pedagogicznymi aspektami dydaktyki, uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi nauczania i uczenia się oraz filozofią edukacji.

warstaty1
warstaty2
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ФЕВРАЛЬ МАРТ
01
02
События 2 февраля 2018
21:00 Джаз на два рояля
03
События 3 февраля 2018
10:00 «Польский троллейбус» в Москве
04
05
События 5 февраля 2018
19:00 Кампания #GermanDeathCamps
08
11
12
13
События 13 февраля 2018
19:00 «Эксцентрики» в Доме кино
14