-

27 2 - , , , - . - . , - , .
- , -, , : swietlana.babczynska@instytutpolski.org 13.00 24 2017.
Program warsztatów:
27.11.2017, 18:40 20:10 - temat: Polski kryminał powojenny (wybrane zagadnienia): Maciej Słomczyński (Joe Alex), Michał Krajewski, Katarzyna Bonda, Zygmunt Miłoszewski wykład inauguracyjny. Z udziałem pisarki Katarzyny Bondy.
Poziom: min. B2
27.11.2017, 18:30 20:00 - temat: Śląsk. Język, kuchnia, tradycje.
poziom: A2
28.11.2017, 18:30 20:00 - temat: Komplementowanie. Elementy grzeczności językowej.
poziom: A1
28.11.2017, 18:30 20:00 - temat: Czytając Barańczaka analiza wiersza pt. Co jest grane.
poziom: B2
29.11.2017, 18:30 20:00 - temat: Czy znasz Polskę i Polaków? Quiz.
poziom: A1
29.11.2017, 18:30 20:00 - temat: Poeta patrzy na obraz (Dwie małpy Bruegla Wisławy Szymborskiej).
poziom: B2
30.11.2017,18:40 21:00 - temat:Polskie tradycje andrzejkowe. Wieczór wróżb.
poziom: wszystkie poziomy
1.12.2017, 18:30 20:00 - temat: Związki frazeologiczne z nazwami zwierząt
poziom: A1-A2
1.12.2017, 19:00 20:30 - temat: O przekonaniach, które utrudniają uczenie się języków.
prowadzący: dr hab. Maciej Smuk
02.12.2017, 11:45 13.15 - temat: Mniej znane polskie miasta i legendy z nimi związane.
poziom: A1-A2
02.12.2017, 13:30 15.00 - temat: Kalendarz przysłów polskich.
poziom: A2-B1
14:45 15:45
Zajęcia i wykłady poprowadzą:
Agnieszka Madeja doktor nauk humanistycznych, adiunkt Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania dotyczą zagadnień glottodydaktycznych oraz językoznawczych, w szczególności z zakresu leksykologii historycznej i rozwoju zasobu leksykalnego polszczyzny. Współautorka podręcznika do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych Polski mniej obcy oraz publikacji Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1.
Magdalena Piekaradoktor habilitowany, adiunkt Zakładu Historii Literatury PoromantycznejUniwersytetu Śląskiego, zajmuje się m.in. literaturą pozytywizmu oraz feminizmem w literaturze.
Maciej Smuk doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt Zakładu Dydaktyki Języków Romańskich, dyrektor Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się metodyką języków obcych, psychologicznymi i pedagogicznymi aspektami dydaktyki, uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi nauczania i uczenia się oraz filozofią edukacji.

warstaty1
warstaty2
01
1 2017
18:30 -
19:00 ,
19:00 :
17:00 NON/FICTIO
19:00
02
2 2017
20:30 Pink Freud Plums Fest
18:30 -
19:00 :
17:00 NON/FICTIO
16:00
19:00
03
3 2017
19:00 :
19:00
16:00 :
04
4 2017
19:00 :
19:00
05
5 2017
19:00 :
19:00
19:00
06
6 2017
20:00
19:00 :
19:00
19:00
07
7 2017
20:00 -:
19:00 :
19:00
08
8 2017
19:00 :
19:00
09
9 2017
19:00 :
19:00
10
10 2017
19:00 :
19:00
11
11 2017
18:30
19:00 :
12
12 2017
18:30
19:00 :
13
13 2017
18:30
19:00 :
14
14 2017
19:00
15
15 2017
12:00
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31