Orły języka polskiego
Zapraszamy do udziału w Konkursie recytatorskim dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego pt. "Orły języka polskiego".
W konkursie organizowanym przez Fundację Edukacji Polonijnej mogą wziąć udział wszystkie dzieci w wieku od 5 do 15 lat (są przewidziane różne kategorie wiekowe). By zgłosić się do konkursu wystarczy nagrać maksymalnie 1,5 minutowy filmik przedstawiający recytację wybranego fragmentu polskiego wiersza lub powieści.
Nagranie należy przesłać na adres: sekretariat@polonia.edu.pl, z dopiskiem Konkurs.
Zgłoszenie powinno być podpisane imieniem, nazwiskiem, wiekiem oraz krajem zamieszkania uczestnika.
Na Wasze prace organizatorzy czekają do 20 marca 2017 roku.
Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem znajdują się na stronie: http://polonia.edu.pl/konkursrecytatorski/


01
1 2018
19:00
02
2 2018
19:00
03
3 2018
19:00
04
4 2018
19:00
05
5 2018
19:00
06
6 2018
19:00
07
7 2018
19:00
08
8 2018
19:00
09
9 2018
19:00
10
10 2018
19:00
11
11 2018
19:00
12
13
14
15
15 2018
18:00
18:00 ( 1/B2)
16
16 2018
18:00
18:00 ( 1/B2)
17
17 2018
18:00
18:00 ( 1/B2)
18
18 2018
18:00
18:00 ( 1/B2)
19
19 2018
18:00
18:00 ( 1/B2)
20
20 2018
18:00
18:00 ( 1/B2)
21
21 2018
18:00
18:00 ( 1/B2)
22
22 2018
18:00
18:00 ( 1/B2)
23
23 2018
18:00
18:00 ( 1/B2)
24
24 2018
18:00
18:00 ( 1/B2)
25
25 2018
18:00
18:00 ( 1/B2)
26
26 2018
19:00 1930-: DJ Wika
27
28
29
30
31