Orły języka polskiego
Zapraszamy do udziału w Konkursie recytatorskim dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego pt. "Orły języka polskiego".
W konkursie organizowanym przez Fundację Edukacji Polonijnej mogą wziąć udział wszystkie dzieci w wieku od 5 do 15 lat (są przewidziane różne kategorie wiekowe). By zgłosić się do konkursu wystarczy nagrać maksymalnie 1,5 minutowy filmik przedstawiający recytację wybranego fragmentu polskiego wiersza lub powieści.
Nagranie należy przesłać na adres: sekretariat@polonia.edu.pl, z dopiskiem Konkurs.
Zgłoszenie powinno być podpisane imieniem, nazwiskiem, wiekiem oraz krajem zamieszkania uczestnika.
Na Wasze prace organizatorzy czekają do 20 marca 2017 roku.
Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem znajdują się na stronie: http://polonia.edu.pl/konkursrecytatorski/


01
02
2 2017
19:00
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
15 2017
19:00 -:
16
17
17 2017
19:00
18
18 2017
19:00
19
20
20 2017
16:30 c III
21
21 2017
16:30 c III
22
22 2017
20:00 -:
23
23 2017
19:00
24
24 2017
19:00
25
25 2017
21:00 Beat Film Festival
26
26 2017
19:00 :
27
28
28 2017
14:30
20:00 - Magister Ludi
16:00
29
30
30 2017
10:00
20:00 : 1945-1956
31
31 2017
10:00