Orły języka polskiego
Zapraszamy do udziału w Konkursie recytatorskim dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego pt. "Orły języka polskiego".
W konkursie organizowanym przez Fundację Edukacji Polonijnej mogą wziąć udział wszystkie dzieci w wieku od 5 do 15 lat (są przewidziane różne kategorie wiekowe). By zgłosić się do konkursu wystarczy nagrać maksymalnie 1,5 minutowy filmik przedstawiający recytację wybranego fragmentu polskiego wiersza lub powieści.
Nagranie należy przesłać na adres: sekretariat@polonia.edu.pl, z dopiskiem Konkurs.
Zgłoszenie powinno być podpisane imieniem, nazwiskiem, wiekiem oraz krajem zamieszkania uczestnika.
Na Wasze prace organizatorzy czekają do 20 marca 2017 roku.
Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem znajdują się na stronie: http://polonia.edu.pl/konkursrecytatorski/


01
1 2018
18:00 150+1.
02
2 2018
18:00 150+1.
19:00
03
3 2018
18:00 150+1.
04
4 2018
18:00 150+1.
05
5 2018
18:00 150+1.
06
6 2018
18:00 150+1.
20:00 " -" - ""
07
7 2018
18:00 150+1.
08
8 2018
18:00 150+1.
09
9 2018
18:00 150+1.
10
10 2018
18:00 150+1.
11
11 2018
18:00 150+1.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20 2018
20:00 " -" . ""
21
22
22 2018
19:30 100- " 66"
23
24
25
26
26 2018
19:00 " " " "
27
28
29
30
31