fbpx Мастер-классы для изучающих польский язык | ПОЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР В МОСКВЕ
PL RUS
События

Мастер-классы для изучающих польский язык

03 апреля 2018

С 9 апреля по 14 апреля в ПКЦ пройдут традиционные мастер-классы для изучающих польский язык, преподавателей, а также всех тех, кто уже говорит по-польски и интересуется польской культурой.Мастер-классы проведут преподаватели из Силезского Университета в Катовице: dr hab. Александра Ахтелик и dr Барбара Морчинек-Абрамчик.

Студенты курсов при Польском культурном центре посещают мастер-классы в рамках своих занятий, желающие попасть на мастер-класс, должны записаться, выслав свое ФИО и время посещения на адрес: elena.grondzil@instytutpolski.org до 8 апреля 2018 г.

Program warsztatów:

09.04 poniedziałek

18:40 — 20:10

temat: Tabu w kulturze polskiej (wykład inauguracyjny)

poziom: min. B2

prowadzący: dr hab. Aleksandra Achtelik

miejsce: sala główna IP

10.04 wtorek

17:00 — 18:30

temat: Przygotowanie do certyfikatu na poziomie B1 cz.1 i B2 cz.1(ogólne zasady zdawania egzaminu, sprawność: rozumienie ze słuchu)

poziom: B1

prowadzący: dr hab. Aleksandra Achtelik

grupy: Wiktoria Fiodorowa (B1) oraz chętni

miejsce: biblioteka

poziom: B2

prowadzący: dr Barbara Morcinek-Abramczyk

miejsce: sala obok recepcji

18:45 — 20:15

temat: Przygotowanie do certyfikatu na poziomie B1 cz.2 i B2 cz.2(sprawność: rozumienie ze słuchu)

poziom: B1

prowadzący: dr hab. Aleksandra Achtelik

miejsce: biblioteka

poziom: B2

prowadzący: dr Barbara Morcinek-Abramczyk

miejsce: sala obok recepcji

11.04 środa

17.00 — 18:30

temat: Przygotowanie do certyfikatu na poziomie B1 cz.3 i B2 cz.3(sprawność: pisanie tekstów)

poziom: B1

prowadzący: dr hab. Aleksandra Achtelik

miejsce: biblioteka

poziom: B2

prowadzący: dr Barbara Morcinek-Abramczyk

miejsce: sala obok recepcji

18:45 — 20:15

temat: Przygotowanie do certyfikatu na poziomie B1 cz.4 i B2 cz.4(sprawność: pisanie tekstów)

poziom: B1 i B2

prowadzący: dr hab. Aleksandra Achtelik

miejsce: biblioteka

18:30 — 20:00

temat: Polscy Nobliści (wykład)

poziom: A1-A2

prowadzący: dr Barbara Morcinek-Abramczyk

miejsce: sala główna IP

12.04 czwartek

18:30 — 20:00

temat: Polskie przesądy

poziom: A1

prowadzący: dr Barbara Morcinek-Abramczyk

miejsce: sala główna IP

18:30 — 20:00

temat: Polskie mity narodowe (wykład)

poziom: min. B1

prowadzący: dr hab. Aleksandra Achtelik

miejsce: biblioteka

13.04 piątek

17.00 — 18:30

temat: Przygotowanie do certyfikatu na poziomie B1 cz.5 i B2 cz.5(sprawność: mówienie)

poziom: B1

prowadzący: dr hab. Aleksandra Achtelik

miejsce: biblioteka

poziom: B2

prowadzący: dr Barbara Morcinek-Abramczyk

miejsce: sala obok recepcji

18:45 — 20:15

temat: Przygotowanie do certyfikatu na poziomie B1 cz.6 i B2 cz.6(sprawność: mówienie)

poziom: B1

prowadzący: dr hab. Aleksandra Achtelik

miejsce: biblioteka

poziom: B2

prowadzący: dr Barbara Morcinek-Abramczyk

miejsce: sala obok recepcji

14.04 sobota

10:00 — 11.30

temat: Polscy Nobliści (wykład)

poziom: A2

prowadzący:

miejsce: sala główna IP

11:45 — 13:15

temat: Rytuały społeczne w kulturze polskiej (konwersatorium)

poziom: A1

prowadzący: dr hab. Aleksandra Achtelik

miejsce: sala główna IP

12:30 — 14:00

temat: Komunikacja pozawerbalna w kulturze polskiej (wykład)

poziom: B1

prowadzący:

miejsce: sala obok recepcji